Skip to Content
Radio 1 maakt presentatieduo's BEL10 bekend

Radio 1 maakt presentatieduo's BEL10 bekend

Van 19 tot en met 26 september op de Kunstberg in Brussel

Wat is jouw idee voor morgen? Wat zou jij veranderen als je het één dag voor het zeggen had en hoe zou je dat doen?

Dat is opnieuw het uitgangspunt van BEL10 op Radio 1.

Deze unieke presentatieduo's gaan vanaf maandag 19 september een week lang aan de slag  met de 10 thema's die het meest leven in Vlaanderen.  Dennis van den Buijs en Linda De Win trekken de ochtend op gang tussen 6 en 10 uur. Ruth Joos en Lieven Vandenhaute nemen de middag voor hun rekening tussen 12 en 14 uur. Martine Tanghe keert even terug naar haar oude liefde radio en presenteert met  Xavier Taveirne het namiddagblok van 16 tot 19 uur. Danira  Boukhriss Terkessidis en Lode Roels leiden de ochtend van het weekend in.

De presentatoren staan vandaag om 11 uur op de Kunstberg beschikbaar voor interviews over BEL10.

 

 

 

 

Honderden goede ideeën

Na de aftrap op 30 mei stroomden meer dan 700 goede ideeën van luisteraars binnen. Daarnaast selecteerde Radio 10 X 10 luisteraars om concreet mee na te denken over een betere wereld tijdens een BEL10- inspiratiedag op 3 september. Met de resultaten van die brainstorm gaan dezelfde "Groepen van 10"  aan de slag van maandag 19 tot en met 26 september in het pop-up Radio 1-cafe  op de Kunstberg in Brussel.

Een alternatief voor de minister-president

Dit alles mondt uit in een "alternatieve" regeringsverklaring" die op maandag 26 september aan de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zal overhandigd worden. Niet toevallig de dag waarop de minister-president zelf zijn Septemberverklaring voorleest in het Vlaams parlement. Twee weken later overhandigt Radio 1 de alternatieve regeringsverklaring ook aan eerste minister Charles Michel, na zijn State of the Union.

De presentatoren kijken er alvast heel erg naar uit.

Martine Tanghe:  

Mensen die niet schelden of zeuren op de zogenaamde sociale media, maar voorstellen doen voor een betere wereld, daar wil ik graag naar luisteren. En nog wel op de plek waar ik meer dan 38 jaar geleden begon, in een radiostudio. Ik kijk er erg naar uit. 

Linda De Win:

Meewerken aan de Bel 10 is terugkeren naar een oude liefde, want ik zette mijn eerste stappen in de journalistiek op de radioredactie. Nog altijd is radio één van de  snelste media - hoewel Villa Politica een beetje in de buurt komt - als journalist kan je dus niet beter dromen. 

Bovendien zet De Ochtend grotendeels de toon die de heel de dag onze nieuwsuitzendingen bepaalt. Mensen die me kennen, weten dat ik absoluut geen ochtendmens ben, toch heb ik geen moment geaarzeld toen ze me polsten.

BEL10 Brusselt

Dit jaar gaat BEL10 ook door in het weekend.

Op 24 en 25 september zendt Radio 1 eveneens uit vanuit het Radio 1-Café op de Kunstberg. Dan vindt “BEL10 Brusselt” plaats.  Met tal van evenementen, activiteiten wil BEL10 Brussel opnieuw op de kaart zetten. Luisteraars kunnen deelnemen aan wandelingen, fietstochten, … Allemaal in het teken van de 10 thema’s van BEL10.

Alle ideeën en aanbevelingen komen ook in een boek dat digitaal en op papier zal verschijnen.

De 10 thema's van BEL10.

VEILIG OF VRIJ

Hoeveel vrijheid wil ik opgeven voor meer veiligheid?

De roep om meer veiligheid is er na de aanslagen in Frankrijk en ons land steeds

groter op geworden: meer veiligheidscamera’s bijvoorbeeld, of drones die ons doen

en laten in de gaten houden. Maar hoeveel vrijheid en privacy zijn we bereid op te

geven voor onze veiligheid? En helpen al die maatregelen wel? Of is veiligheid een

illusie?

VOLUIT VOOR DE FIETS

Rijdt de toekomst op twee wielen?

De files in ons land lijken elk jaar langer te worden. We kunnen ze alleen oplossen

als we mensen uit hun wagen krijgen. Volgens heel wat van onze luisteraars is de

fiets dan het perfecte alternatief. Goed voor het milieu én het maakt je ook nog eens

gezonder en fitter. Daarom trekt BEL10 voluit de kaart van de fiets!

KLAAR MET GELD

Hoe komen we tot meer fiscale en financiële transparantie?

Open en eerlijk over geld, zo zou je de ideeën die werden ingestuurd kunnen

samenvatten. Geen aftrekbare kosten meer bij de belastingen bijvoorbeeld, zou dat

het leven niet simpeler maken? Meer openheid over de bedrijfsfinanciën, zou dat

kunnen werken? En zouden we zonder cash geld niet veel minder kunnen sjoemelen?

Genoeg stof voor discussie.

RESPECT VOOR RIMPELS

Zetten we de ervaring van ouderen voldoende in?

Oud is niet out. Dat kunnen we wel stellen na de talrijke mails in de BEL10-mailbox.

Want wat als je na je 67ste toch nog aan het werk wil blijven? Waarom is er geen

minister van ouderen? En wat met al die grootouders die worden ingezet op

woensdagnamiddag en in het weekend? België telt meer dan twee miljoen ouderen,

en het signaal is aangekomen: zij willen hun stem laten horen.

DE BETROKKEN BURGER

Doe ik genoeg voor de samenleving?

Wat kan ik doen voor de samenleving? Die vraag kwam geregeld onze mailbox

binnengewaaid. Want we willen graag iets doen, maar hoe begin je daaraan? Welke

initiatieven bestaan er zoal? En heeft het zin om jongeren, als die pas afgestudeerd

zijn, te laten proeven van een soort gemeenschapsdienst? BEL10 zoekt het uit.

WENDBAAR WERKBAAR WERK

Hoe houd ik mijn loopbaan spannend?

Op een dag vind je de job van je leven. Maar wat na twintig of zelfs dertig jaar

loopbaan? Misschien ben je dan wel klaar voor iets nieuws! Loopbaanwendingen

binnen eenzelfde sector zijn niet nieuw, maar je omscholen van ingenieur tot bakker?

Dat is andere koek! BEL10 zoekt uit hoe we gemakkelijker een ander carrièrepad

kunnen inslaan.

STROOM VOOR MORGEN

Benutten we alternatieve energie voldoende?

We kunnen er niet omheen: om onze planeet leefbaar te houden én om aan de

Europese 2020-doelstellingen te voldoen, moeten we volop inzetten op duurzame

energie. Dat blijkt ook uit de ideeën die onze mailbox binnenstroomden: meer

ambitie, meer creativiteit! Maar waarom zie en hoor je daar dan zo weinig van in het

beleid? Waarom staat ons minilandje niet aan de top van de energie-innovatie?

RESET HET RIJK

Kunnen we België van nul hertekenen?

Wie kan de politieke wirwar nog volgen? Kan het niet allemaal veel eenvoudiger,

met minder politici en bestuurders? Moet het niet meer van onderuit? En wat als we

nu eens helemaal opnieuw beginnen, zonder rekening te moeten houden met de

bestaande structuren? Hoe ziet de ideale staat eruit? Veel vragen en hopelijk ook

antwoorden in BEL10!

PATIËNT ZONDER PAPERASSEN

Hoe herstellen zonder administratieve rompslomp?

Steeds meer mensen zijn chronisch ziek. Toch blijft ons zorgsysteem nog altijd meer

gefocust op acute geneeskunde. En wat als je als chronisch zieke graag opnieuw

aan het werk wil? Dan moet je een hele papierberg doorworstelen, iets wat je op zo’n

moment kan missen als kiespijn. Het moet efficiënter! BEL10 zoekt een uitweg, met

jouw hulp.

OPVOEDEN: THUISWERK OF SCHOOLTAAK

Wie voedt onze kinderen op?

Elk kind moet opgevoed worden, daarover zijn we het allemaal eens. Maar wat is de

rol van de school hierin? 1+1=2 lijkt niet meer genoeg. Vragen als ‘hoe zorgen we

ervoor dat onze kinderen genoeg bewegen, dat ze gezond eten, ...’ komen steeds

meer in de schoolsfeer terecht. En als de school zich daarop stort, wat dienen de

ouders dan nog te doen? Tijd voor een duidelijke taakverdeling, ditmaal niet voor

leerlingen, maar wel voor ouders en onderwijs.

Contacteer ons
Anne Stroobants Perscoördinator Radio 1
Anne Stroobants Perscoördinator Radio 1
Over Radio 1

Radio 1 is dé actuaradio van de VRT. Radio 1 prikkelt en inspireert de mediagebruiker met nieuwe inzichten. De zender brengt algemeen nieuws en sport, en besteedt veel aandacht aan politiek, cultuur en wetenschap. Hij volgt belangrijke ontwikkelingen in de samenleving op de voet en initieert maatschappelijk debat. Radio 1 zet in op een sterk informatief audio-on-demand aanbod. Het is ook de meest diverse muziekzender van Vlaanderen, met klassieke en hedendaagse pop, veel Vlaamse en Nederlandstalige producties en een mix van andere muziekgenres. 

Voor pers (opgelet: vragen van luisteraars worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Radio 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos