Skip to Content
1 jaar "Komaf met Kafka"

1 jaar "Komaf met Kafka"

 

Komaf met Kafka is 1 jaar oud. De campagne van Hautekiet voor een wereld zonder kafkaiaanse regels en procedures, leverde het afgelopen jaar enkele concrete engagementen op.

Exact 1 jaar geleden, op 25 februari 2016, ondertekenden ministers, staatssecretarissen en instellingen in het Vlaams Parlement de Kafka Konventie. Ze engageerden zich om absurde regels en procedures te vereenvoudigen. Hoeveel van de beloftes werden sindsdien gerealiseerd?

Wat werd al gerealiseerd?

Staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Theo Francken gaf het goede voorbeeld: hij maakte de overdracht van een nummerplaat na overlijden gemakkelijker. Daarvoor is nu geen overlijdensakte meer nodig, de bevoegde diensten vragen de informatie zelf op bij het rijksregister. Francken zou ook het attest voor BTW-verlaging bij renovatie schrappen, maar dat project werd stopgezet omdat het fraude zou vergemakkelijken.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beloofde tegen 1 januari 2017 een elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen. Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 90% van de apotheken het elektronisch voorschrift leest en uitvoert. Minister De Block zit op schema om de kleefbriefjes van de mutualiteiten af te schaffen. Het eAttest wordt in de loop van 2018 gelanceerd, net als het elektronisch patiëntendossier. Meer dan 5,26 miljoen mensen gaven al hun geïnformeerde toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverstrekkers.

Ook goed nieuws voor mensen met een handicap: de aanvraag voor een uitkering, parkeerkaart en verminderingskaart voor het openbaar vervoer kan nu in 1 keer gedaan worden via myhandicap.be. Dat laat voormalig staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs weten. Daarnaast houdt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen zijn belofte ommensen met een handicap een zorgbudget op maat te geven dat ze vrij kunnen inzetten.

Voor de inwoners van Kortrijk heeft  burgemeester Vincent Van Quickenborne een twintigtal documenten online gezet in een thuisloket. Inwoners moeten niet langer naar het stadhuis gaan om bijvoorbeeld een attest samenstelling gezin of een uittreksel uit het strafregister op te vragen. Dit zou zo’n 30.000 verplaatsingen naar het stadhuis uitsparen.

Ook de reizigers van de NMBS kunnen gelukkig zijn. Dankzij Komaf met Kafka mogen treinreizigers met een gewoon biljet sinds kort hun reis op hetzelfde traject onderbreken. En er is meer: indien je je abonnement vergeet en een voorlopige boete krijgt opgelegd, moet je de 8 euro administratiekosten bij de annulatie van die boete niet langer betalen. Ook als je je op het laatste moment bedenkt en je niet langer wilt reizen, kun je je ticket integraal laten terugbetalen (zonder administratieve kost van 5 euro) als je binnen de 30 minuten terug naar het loket gaat.

Horizon 2018

Een aantal engagementen uit de Kafka Konventie zou pas in 2018 gerealiseerd worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beloofde tegen 2018 werk te maken van de automatische toekenning van studietoelagen, en heeft daartoe al een belangrijke stap gezet. Dit schooljaar werden al 200.000 aanvraagformulieren voor een studietoelage automatisch ingevuld. Dat betekent dat de aanvrager niet meer zelf op verschillende plaatsen informatie moet verzamelen.

Energieminister Bart Tommelein werkt aan de invoering van een woningpas, een tool die alle attesten van de Vlaamse overheid met betrekking tot je woning of perceel bundelt. Iedereen kan de eerste versie van die tool momenteel op Batibouw testen.

En Minister van Justitie Koens Geens werkt aan een hervorming van de wettelijke regeling voor de 100.000 wilsonbekwamen in ons land. De hervorming van deze regeling past in de potpourri-hervormingen waar minister Geens al enkele jaren aan werkt.

 

 

 

Over Radio 1

Radio 1 is dé actuaradio van de VRT. Radio 1 prikkelt en inspireert de mediagebruiker met nieuwe inzichten. De zender brengt algemeen nieuws en sport, en besteedt veel aandacht aan politiek, cultuur en wetenschap. Hij volgt belangrijke ontwikkelingen in de samenleving op de voet en initieert maatschappelijk debat. Radio 1 zet in op een sterk informatief audio-on-demand aanbod. Het is ook de meest diverse muziekzender van Vlaanderen, met klassieke en hedendaagse pop, veel Vlaamse en Nederlandstalige producties en een mix van andere muziekgenres. 

Voor pers (opgelet: vragen van luisteraars worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Radio 1
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos